PENGURUSAN BAM

Kemudahan ini disediakan kepada pengguna berdaftar untuk menghantar aduan berkenaan masalah e-Tanah

PENGGUNA BERDAFTAR

NO KP :
KATALALUAN :
    DAFTAR PENGGUNA MANUAL
    LOGIN PENYELARAS